Strict Application of Penalty Clauses in Leases

De strikte toepassing van boetebedingen in huurovereenkomsten