Rescission During the Notice Period Possible in Exceptional Cases

Ontbinding tijdens de opzegtermijn bij uitzondering mogelijk