Recent Developments in the Area of Co-Insurance Pools: More (Un)Certainty?

Recente ontwikkelingen op het gebied van co-assurantiepools: Meer (on)zekerheid?