Re-employment in the event of dismissal: employers must make an effort

Herplaatsing bij ontslag: werkgevers moeten zich inspannen