Private Tenders: the End of the Freedom of Contract?

Particuliere aanbestedingen: het einde van de contractsvrijheid?