No Transition Fee If Collective Labour Agreements Have Equivalent Provision

Geen transitievergoeding bij cao met gelijkwaardige voorziening