Nexpak vs Technicolor: a Judgment on the Applicability of General Conditions under the Vienna Sales Convention

Nexpak vs Technicolor: een uitspraak over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag