Kennedy Van der Laan is very pleased to announce the appointment of three new partners

Kennedy Van der Laan verheugd met benoeming van drie nieuwe partners