Judgment on Program Information: Court Rules That It Is Now Up To Politics

Uitspraak programmagegevens: rechter oordeelt dat politiek aan zet is