Judgment Has Big Consequences; Health Care Insurer Becomes Contracting Authority

3 July 2014

Vonnis met grote gevolgen: zorgverzekeraars zijn aanbestedende dienst

Deel dit artikel
  • Copy to clipboard

Related articles