Judgment Has Big Consequences; Health Care Insurer Becomes Contracting Authority

Vonnis met grote gevolgen: zorgverzekeraars zijn aanbestedende dienst