Generic Drug May Not Be Included In G-Standard Before Expiration of Patent

Generiek medicijn mag niet worden opgenomen in G-Standaard vóór expiratie octrooi