European Court of Justice Confirms in Martinez/MGN the Right to Forum Shop in Proceedings on Internet Publication

Hof van Justitie bevestigt in Martinez/MGN het recht op forumshoppen bij procedure over internetpublicatie