European Court of Human Rights Emphasizes Importance of Satire and Citizen Participation in Public Debate

Europees Hof benadrukt belang van satire en deelname van burgers aan politiek debat