Duty of Care of Banks Towards Third Parties, Help For Practice

Bancaire zorgplicht jegens derden, handvatten voor de praktijk