Duty of Care in Employee Co-Governance Procedure Lies with the Employer

Zorgplicht medezeggenschapstraject ligt bij ondernemer

Related articles