Dutch Work and Security Act: introduction of the notification obligation

Wet Werk en Zekerheid: introductie aanzegplicht