Discharge has no effect on facts not apparent from annual accounts

Decharge geen effect ten aanzien van feiten die niet uit jaarstukken blijken