Competition Law: New Exemption Decree Applicable in Insurance Sector

Mededingingsrecht: Nieuwe vrijstellingsverordening van toepassing in de verzekeringssector