Coen Drion appointed justice of the Supreme Court of the Netherlands

Coen Drion wordt raadsheer bij de Hoge Raad