Clarification of jurisdiction rules regarding service offered to consumers via the internet

Verduidelijking van bevoegdheidsregels voor via internet aangeboden diensten aan consumenten