Can KLM's Decision to Reserve Profits Be Upheld in View of the Interests of the Minority Shareholders?

Kan het besluit van KLM tot reservering van winst in stand blijven gelet op de belangen van de minderheidsaandeelhouders?

Related articles