Bill to Permit Profit Distribution by Hospitals

Wetsvoorstel toelaten winstuitkering door ziekenhuizen ingediend