Better Security: Quicker Liability

Betere beveiliging: sneller aansprakelijk