Benelux Office for Intellectual Property: A Community Trademark Must Be Used in

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: Een Gemeenschapsmerk dient in meer dan één lidstaat te worden gebruikt