Belgian Court of Appeal: Google News in Conflict with Copyright

Belgisch Hof van Beroep: Google News in strijd met auteursrecht