Adoption of Business Plan Is No Policy

Vaststelling Businessplan is een voorgenomen besluit en geen beleidsvoornemen. OR ten onrechte gepasseerd

Related articles