A Mouse-Shaped Chocolate Cannot Be a Trademark: Court of Justice Refuses Registration of Shape Mark Again

Een chocolademuis kan geen merk zijn: Hof van Justitie weigert opnieuw inschrijving vormmerk