Zorgplicht hypotheekbemiddelaar kan meebrengen dat hij de koper waarschuwt voor verstrijken termijn financieringsvoorbehoud

Zorgplicht hypotheekbemiddelaar kan meebrengen dat hij de koper waarschuwt voor verstrijken termijn financieringsvoorbehoud

Gerelateerde uitspraken