Zorgplicht gemeente bij defecte rioleringspomp

Zorgplicht gemeente bij defecte rioleringspomp

Gerelateerde uitspraken