Wanprestatie gemeente bij levering (niet-)bouwrijpe grond

Wanprestatie gemeente bij levering (niet-)bouwrijpe grond