Vormt het krediet een onaanvaardbaar zware last?

Vormt het krediet een onaanvaardbaar zware last?

Gerelateerde uitspraken