Toepassing van art. 6:171 BW indien bekend is dat de schade is veroorzaakt door een niet-ondergeschikte

Toepassing van art. 6:171 BW indien bekend is dat de schade is veroorzaakt door een niet-ondergeschikte

Gerelateerde uitspraken