Toepasselijkheid algemene voorwaarden: terhandstelling en vernietiging

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: terhandstelling en vernietiging