Tekortkoming overeenkomst tot installeren alarmsysteem, hoewel ten tijde van het ontstaan van de schade de installatie nog niet geheel was voltooid

Tekortkoming overeenkomst tot installeren alarmsysteem, hoewel ten tijde van het ontstaan van de schade de installatie nog niet geheel was voltooid

Gerelateerde uitspraken