Stuit de collectieve actie in casu de verjaring van de vernietigingsbevoegdheid?

Stuit de collectieve actie in casu de verjaring van de vernietigingsbevoegdheid?

Gerelateerde uitspraken