Schending SER Fusiegedragsregels. Vakbonden te laat geïnformeerd

Schending SER Fusiegedragsregels. Vakbonden te laat geïnformeerd