Schending boekhoudplicht leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid

Schending boekhoudplicht leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid