Notaris niet gehouden depotgelden uit te betalen aan degene voor wie het depot is gehouden

Notaris niet gehouden depotgelden uit te betalen aan degene voor wie het depot is gehouden

Gerelateerde uitspraken