Notaris niet gehouden depotgelden uit te betalen aan degene voor wie het depot is gehouden

Notaris niet gehouden depotgelden uit te betalen aan degene voor wie het depot is gehouden