Noot bij uitspraak gerechtshof Amsterdam over claims made-verzekering, dekkingshiaat en de aansprakelijkheid van een assurantietussenpersoon

Noot bij uitspraak gerechtshof Amsterdam over claims made-verzekering, dekkingshiaat en de aansprakelijkheid van een assurantietussenpersoon