Nexpak vs Technicolor: een uitspraak over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag

Nexpak vs Technicolor: een uitspraak over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag

Gerelateerde artikelen