Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en gewijzigde vergunningsplicht op komst

In 2017 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend dat beoogt de kwaliteit van de zorg van nieuwe zorgaanbieders te vergroten. In dit artikel lichten we het wetsvoorstel kort toe.