Kredietwaardigheid: kredietgever mag uitgaan van juistheid van opgave door kredietnemer

Kredietwaardigheid: kredietgever mag uitgaan van juistheid van opgave door kredietnemer

Gerelateerde uitspraken