Is X wel of niet als feitelijk bestuurder opgetreden?

Gerelateerde uitspraken