Het is aan de rechter om op verzoek van partijen of ambtshalve een deskundige te benoemen!

Het is aan de rechter om op verzoek van partijen of ambtshalve een deskundige te benoemen!

Gerelateerde uitspraken