Hof wijst beëindigingsvergoedingen van voormalige werknemers van RBS N.V. (voorheen: ABN AMRO BANK) toe

Hof wijst beëindigingsvergoedingen van voormalige werknemers van RBS N.V. (voorheen: ABN AMRO BANK) toe