Geen causaal verband en recht op integriteitsschade bij schending informed consent

Geen causaal verband en recht op integriteitsschade bij schending informed consent