Geen aansprakelijkheid klein familiebedrijf ex art. 7:658 BW voor gevolgen werken met asbest omdat zij de risico's daarvan in 1969/1970 niet kende noch behoorde te kennen

Geen aansprakelijkheid klein familiebedrijf ex art. 7:658 BW voor gevolgen werken met asbest omdat zij de risico's daarvan in 1969/1970 niet kende noch behoorde te kennen

Gerelateerde uitspraken