Enkele doorhaling op de rol niet van invloed op duurstuiting art. 3:316 lid 2 BW

Enkele doorhaling op de rol niet van invloed op duurstuiting art. 3:316 lid 2 BW

Gerelateerde uitspraken