Deelgeschil niet geschikt voor nader onderzoek naar de omvang van de schade

Deelgeschil niet geschikt voor nader onderzoek naar de omvang van de schade