22 maart 2018

De keuze van verzekeringnemer om zich te laten bijstaan door twee assurantietussenpersonen leidt niet tot een verzwaarde zorgplicht van deze tussenpersonen

De keuze van verzekeringnemer om zich te laten bijstaan door twee assurantietussenpersonen leidt niet tot een verzwaarde zorgplicht van deze tussenpersonen

Gerelateerde uitspraken